Een luchtdicht houtskelet

Wanneer uw woning niet op luchtdichte wijze gebouwd wordt, verliest u veel warmte via luchtlekken. Bouwwerken DB garandeert een drie tot vier keer betere luchtdichtheid met geprefabriceerde houtskeletbouw in tegenstelling tot traditionele bouwmethodes.

Luchtdichtheid met houtskeletbouw

Hoe wij een optimale luchtdichting waarborgen:

  • We voorzien het grootste deel van onze prefabelementen fabrieksmatig van de benodigde luchtdichting.
  • We realiseren een optimale luchtdichtheid door de juiste beplating ter verstijving van de constructie. Daarvoor opteren we voor OSB-, spaan- of houtvezelcementplaten (zie opm. onderaan).
  • We dichten de voegen tussen de platen af, doorgaans met een kleefband die afgestemd wordt op de aard van de ondergrond.

Luchtdichte aansluiting op andere gebouwelementen

Voor de aansluiting van uw houtskelet op een betonnen vloer opteren we doorgaans voor aansluitstroken uit kunststof. De verbinding tussen houtskeletwanden en houten verdiepingsvloeren gebeurt in de regel met wachtfolie.

Om uw binnenmuren luchtdicht aan te sluiten op de buitenmuren, brengen we wachtfolie aan.

Voor de aansluiting op het buitenschrijnwerk of een hellend dak bevestigen we een luchtscherm met kleefband op het plaatmateriaal van de houtskeletwand. Voor een luchtdichte plaatsing van vensters in houtskeletwanden opteren we voor vooraf geïntegreerde multiplexkaders in het plaatmateriaal. Een andere mogelijkheid is dat we de voegen tussen de raamprofielen en de houten wanden afdichten met kleefband of elastisch blijvend PUR-schuim.

Met houtskeletbouw is de luchtdichting makkelijker controleerbaar en corrigeerbaar voor verdere afwerking. Bovendien garandeert houtskeletbouw een blijvende luchtdichtheid.

Luchtdichtheid en ventilatie

Bij steeds beter geïsoleerde woningen is een goede ventilatie belangrijk. De woning wordt voorzien van frisse lucht en gebruikte, vochtige lucht verlaat het huis. Echter is het niet de bedoeling dat ook warmte verloren gaat. Een luchtdicht houtskelet van Bouwwerken DB garandeert nog steeds de nodige ventilatie, maar verloopt bij voorkeur gecontroleerd en met warmterecuperatie.

Ventilatie met warmterecuperatie

Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie maakt gebruik van twee ventilatoren. De ene ventilator zuigt frisse buitenlucht aan en stuurt die langs een warmtewisselaar het huis in via ventilatieroosters.

De tweede ventilator zuigt de gebruikte binnenlucht aan en leidt die naar buiten. Onderweg wordt de warmte afgegeven aan de warmtewisselaar. Alle aanwezige warmte wordt optimaal gerecupereerd en benut. Dat komt uw energierekening ten goede.

Hoge brandveiligheid

Ook qua brandveiligheid is houtskeletbouw een verstandige keuze. Hout heeft een lange reactietijd, waardoor het heel lang duurt vooraleer het daadwerkelijk zijn draagkracht verliest. Bovendien creëert de verkoling een isolatielaag rond het hout dat het inbranden en vervolgens het instorten aanzienlijk vertraagt. Staal zal bijvoorbeeld veel sneller smelten en instorten.

Laat een luchtdicht houtskelet bouwen