Wat is een blowerdoortest en waarom is die zo belangrijk?

Definitie blowerdoortest

De blowerdoortest wordt ook infiltratieproef, pressurisatieproef of luchtdichtheidstest genoemd. Verschillende termen die allemaal hetzelfde betekenen, want het doel is om na te gaan hoe luchtdicht je woning precies is én waar eventuele luchtlekken zich bevinden. Die kan je vervolgens dichten. Waar lucht ontsnapt, verdwijnt immers ook energie of warmte en dat is tegen het principe van energiezuinig bouwen.

De bestaande achterbouw stond zeer instabiel door verzakkingen. Het lage gewicht van een houtskelet bezorgt slechts weinig overlast op de ondergrond. Hierdoor kan de kost voor de fundering beperkt blijven. De volledige achterbouw werd afgewerkt met padoek gevelplanken met een FSC label. Het buitenschrijnwerk dat we plaatsten is thermisch onderbroken hout. Ook dit heeft een FSC label. Het buitenschrijnwerk is ook voorzien van drievoudige beglazing met een U waarde van 0.6. Laat de winter maar komen. De kou zal zich niet laten voelen.

Hoe verloopt een blowerdoortest?

Eerst sluit men eventuele openingen en ventilatieroosters aan de buitenschil van het gebouw af. Daarna wordt de volledige woning onder over- of onderdruk van 50 Pa druk geplaatst. Dit gebeurt door er op een gecontroleerde manier lucht in te blazen (of weg te zuigen) met een ventilator (de blowerdoor). Soms spoort men gelijktijdig met het ventilatieproces al warmtestromen (of lekken) op met een warmtecamera en of rookstift.

Nadien meet de computer hoeveel lucht er uit het gebouw weggezogen moet worden om de onderdruk aan te houden. De verhouding van die hoeveelheid lucht ten opzichte van de grootte van het gebouw geeft vervolgens de mate van luchtdichtheid weer.

Wat is een blowerdoortest en waarom is die zo belangrijk?

Is de blowerdoortest verplicht?

Een luchtdichtheidsmeting door een onafhankelijke en erkende verslaggever is in bepaalde situaties verplicht:

  • om het S-peil te berekenen (bouwaanvragen vanaf januari 2018)
  • om een passiefhuiscertificaat te verkrijgen

Zelfs als je niet onder de verplichting valt, is het interessant om een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Dat doe je best van zodra je woning “winddicht” afgewerkt is. Als de blowerdoortest luchtlekken of koudebruggen aantoont voor je interieur afgewerkt is, kan je die nog op tijd en zonder kappen en breken afdichten.

Bovendien kan je gunstige testresultaten laten opnemen in het EPB-verslag. Hoe meer een woning luchtdicht is, hoe energiezuiniger ze is en hoe beter het E-peil.  Een positieve luchtdichtheidstest kan je zo extra E-peil punten en een stevige meerwaarde voor je huis opleveren. Duik je onder bepaalde E-peil waardes, dan levert dat je mogelijks zelfs nog extra premies of fiscaal voordeel op. Dubbele winst dus.

Wij nemen geen risico’s

Bij Bouwwerken De Bruyn voeren we zelf indicatieve luchtdichtheidstesten uit in elke woning waar we een houtskeletconstructie en buitenschrijnwerk geplaatst hebben. Zo kunnen we luchtlekken tijdig opsporen en verhelpen. Zo zijn wij en jij 100% zeker dat de bouwschil luchtdicht en je woning optimaal energiezuinig is voor we je winddichte ruwbouw opleveren.

Of er meer energiebesparing in zit?

Van energiezuinige houtskeletwoningen tot energieneutrale BEN-woningen en zelfs passiefhuizen. Met energiezuinig bouwen in hout hebben we ervaring zat.

TEST ONZE EXPERTISE UIT

Andere blogposts

Een houten huis bouwen, is dat wel verstandig? 7 mythes ontkracht

Een houten huis bouwen, is dat wel verstandig? 7 mythes ontkracht

Is er echt meer brandgevaar in een houten huis? Is een HSB-woning minder waard dan een gemetst huis? We ontkrachten deze 5 andere hardnekkige fabeltjes over houtbouw met onweerlegbare argumenten.

Welke voordelen houtskeletbouw allemaal biedt?

Welke voordelen houtskeletbouw allemaal biedt?

Houtskeletbouw biedt meer voordelen dan nadelen. Welke dat precies zijn en hoe die zich verhouden tot andere bouwmethodes? Met dit beargumenteerde troevenoverzicht maak je een correcte vergelijking.